!Doprava zadarmo od 62 EUR!

Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady práce s údajmi

Sme spoločnosť Holistic Solutions s.r.o., IČO 07115792, so sídlom Veveří 467/25, Brno, 602 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 106233. Predávame výživové doplnky a kozmetiku z moringy pod obchodným názvom TIBIBIRI.

Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke https://www.tibibiri.sk.

Niektoré osobné údaje spracúvame na účely predaja tovaru a prevádzky našej webovej stránky.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR").

1. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného e-mailu

Ak sa pýtate na naše produkty, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, najmä prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@tibibiri.cz. Sú to: meno a priezvisko, e-mailová adresa, informácie o tovare, o ktorý máte záujem, a prípadne adresa.

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa o tovare bližšie dohodli.

Na akom právnom základe?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR - rokovanie o zmluve alebo vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracúvať maximálne 1 rok.

B. Spracovanie osobných údajov v prípade odoslania objednávky

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré ste vyplnili. Sú to najmä fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu - doručiť vám náš tovar. Prostredníctvom kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj v súvislosti so stavom vašej objednávky alebo v súvislosti s reklamáciami či vašimi otázkami.

Osobné údaje budeme spracúvať aj na plnenie našich zákonných povinností (najmä na účtovné a daňové účely alebo na riešenie sťažností atď.).

Na akom právnom základe?

Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej zákonnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas trvania výkonu našej služby a následne po dobu 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

C. Newslettery (komerčná komunikácia)

Ak ste nakupujúci zákazník a pri nákupe ste sa neodhlásili, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie nášho informačného bulletinu.

Na akom právnom základe?

Umožňuje nám to § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?

10 rokov od vášho posledného nákupu. Z odberu zásielok sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na adrese: info@tibibiri.cz.

2. Kto má prístup k údajom?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Ide o tieto spoločnosti:

  • prevádzkovateľ platformy e-shopu Shoptet (Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)
  • poskytovateľ e-mailingovej služby Mailchimp - The Rocket Science Group LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308, USA
  • spoločnosti zapojené do zasielania platieb
  • spoločnosti zaoberajúce sa prepravou tovaru (zásielkový predaj)

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj týmto ďalším stranám:

  • prevádzkovateľ marketingovej služby S-click
  • prevádzkovateľ marketingovej služby Google Ads
  • prevádzkovateľ reklamy na Facebooku

Osobné údaje spracúvame len v EÚ a USA.

3. Čo by ste ešte mali vedieť?

Nemáme určeného úradníka pre ochranu údajov.

Naša spoločnosť neprijíma rozhodnutia založené na automatizovanom spracovaní alebo profilovaní.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: info@tibibiri.cz.

4. Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa stiahnu do vášho zariadenia, keď navštívite naše webové stránky. Súbory cookie sa potom pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú lokalitu alebo inú webovú lokalitu, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookie plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, pamätajú si vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšujú používateľský zážitok. Môžu tiež zabezpečiť, aby reklamy, ktoré vidíte online, boli lepšie prispôsobené vám a vašim záujmom.

Na webovej lokalite používame tieto súbory cookie:

  • Nevyhnutné súbory cookie: sú potrebné na prevádzku webovej stránky, napríklad na to, aby ste sa mohli prihlásiť do zabezpečených oblastí webovej stránky a na ďalšie základné funkcie webovej stránky. Túto kategóriu súborov cookie nemožno vypnúť.
  • Analytické/štatistické súbory cookie: tieto súbory cookie nám umožňujú napríklad rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a monitorovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie stránky, napríklad tým, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné súbory cookie: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú vám zobrazovať reklamu a iný obsah, ktorý najlepšie zodpovedá vašim záujmom a online správaniu. Tieto súbory cookie spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napríklad externých poskytovateľov služieb) môžu tiež používať súbory cookie a/alebo mať prístup k údajom zhromaždeným prostredníctvom súborov cookie na webovej lokalite.

Súhlas môžete vyjadriť prostredníctvom zaškrtávacieho políčka, ktoré sa nachádza v tzv. lište súborov cookie. Súbory cookie môžete tiež následne odmietnuť v nastaveniach svojho internetového prehliadača alebo nastaviť používanie len niektorých z nich.

Súhlasom s používaním profilovacích (marketingových) súborov cookie zároveň udeľujete právo na používanie nového typu údajov v režime súhlasu spoločnosti Google v2.

Viac informácií o správe súborov cookie v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne o obmedzenie spracúvania, môžete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame, v určitých situáciách požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Môžete namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu.

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 15.2.2024

 

Späť do obchodu